کلیدواژه‌ها = حکمروایی خوب روستایی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی مناسب حکمروایی خوب روستایی در ایران

دوره 8، شماره 26، تابستان 1391، صفحه 1-28

عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ جلال عظیمی آملی؛ مهدی پورطاهری؛ زهرا احمدی‌پور