کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
آینده نگاری ظرفیت های اقتصادی آفریقا و سناریوهای پیش روی ج.ا.ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

محسن جان پرور؛ کاظم ذوقی بارانی؛ ساجد بهرامی جاف؛ مریم تک روستا؛ ریحانه صالح آبادی


بررسی تطبیقی گفتمان سیاست خارجی دولت روحانی و دولت احمدی نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1401

صالح بلوکی؛ مهدی خوش خطی؛ بهمن کشاورز


تاثیر لابی اسرائیل بر روابط ایران و اتحادیه اروپا با تاکید بر برنامه هسته‌ای ایران

دوره 17، شماره 62، مرداد 1400، صفحه 229-254

زهرا الوندی؛ مهدی ذاکریان امیری؛ سید عبدالعلی قوام؛ حمید احمدی


نقش تفاوتهای مکانی در نگرش شهروندان نسبت به مشروعیت حکومت دینی مطالعه موردی: تهران

دوره 4، شماره 12، مهر 1387، صفحه 1-24

محمدرضا حافظ‌نیا‌؛ مهدی پورطاهری؛ حسین ربیعی