کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
تعداد مقالات: 1
1. نقش تفاوتهای مکانی در نگرش شهروندان نسبت به مشروعیت حکومت دینی مطالعه موردی: تهران

دوره 4، شماره 12، پاییز 1387، صفحه 1-24

محمدرضا حافظ‌نیا‌؛ مهدی پورطاهری؛ حسین ربیعی