کلیدواژه‌ها = نظام سیاسی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر بی ثباتی نظام سیاسی

دوره 10، شماره 35، پاییز 1393، صفحه 76-94

سید هادی زرقانی؛ هادی اعظمی؛ راحله احمدی


2. تأثیر نظام سیاسی تک ساخت بر آرایش فضایی ـ مکانی و توسعه شهرهای ایران

دوره 9، شماره 30، تابستان 1392، صفحه 204-229

هادی ویسی؛ خدیجه مهماندوست


3. سازماندهی سیاسی فضا و نواحی فرهنگی و کارکردی در ایران

دوره 4، شماره 13، زمستان 1387، صفحه 75-101

سید موسی پورموسوی؛ مهدی میرزاده کوهشاهی؛ جهانبخش رهنما قره‌خانبگلو