کلیدواژه‌ها = جنوب غرب آسیا
1. تأثیررویکرد پاسیفیک محور ایالات متحده بر امنیت جنوب غرب آسیا (با تأکید بر امنیت ملی ج.ا.ایران)

دوره 13، شماره 45، بهار 1396، صفحه 31-72

مراد کاویانی راد؛ عبدالله قنبرلو؛ مراد دلالت


2. اهمیت استراتژیک تنگه تیران در منازعات جنوب غرب آسیا

دوره 10، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 70-92

محمد جعفر آجورلو؛ ربیع ترک


3. Geopolitical regions of Southwest Asia based on civilization variable

دوره 10، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 55-69

ابراهیم رومینا