کلیدواژه‌ها = جهانی شدن
تعداد مقالات: 8
1. اهمیت کدهای ژئوپلیتیکی در ایفای نقش فراملی کلان‌شهرها (کلان‌شهرهای ایران)

دوره 17، شماره 62، تابستان 1400، صفحه 62-91

مرتضی قورچی؛ سپیده السادات موسویان


2. تبیین نقش اقتصاد سرمایه داری و فضای جریان ها در ظهور و نقش آفرینی شهرهای جهانی

دوره 16، شماره 57، بهار 1399، صفحه 110-137

محمد صادقی؛ حسین ربیعی؛ مرتضی قورچی؛ عطالله عبدی


4. جهانی شدن و شهرهای اسلامی منطقه خاورمیانه

دوره 9، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 107-124

علی شماعی؛ علی موحد؛ حسین محمدیان


5. جهانی شدن و هویت: تناقض‌های مفهومی در خاورمیانه

دوره 7، شماره 24، زمستان 1390، صفحه 5-23

محمود سریع‌القلم


6. جایگاه مفهوم سرزمین در دوران جهانی شدن

دوره 7، شماره 24، زمستان 1390، صفحه 120-136

محمدرئوف حیدری‌فر


8. بررسی انتقادی گفتمان جهان بدون مرز

دوره 6، شماره 18، تابستان 1389، صفحه 125-152

محمدرئوف حیدریفر