موضوعات = ژئوپلیتیک
تبیین عوامل سیاسی کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی 1410

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

سجاد نجفی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ مرجان بدیعی ازنداهی


تبیین سیاست های قومی جمهوری اسلامی ایران در فیلم های عامه پسند با استفاده از روش تحلیل محتوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400

علی باقری؛ رسول افضلی؛ ابوالقاسم محمودی؛ وحید کیانی


چالش‌های پیش‌روی بازدارندگی ایران در خاورمیانه: از اتحاد تا سیاست منطقه خاکستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1400

معصومه انصاری فرد؛ امیر محمد حاجی یوسفی


نگرشی انتقادی به کارکرد سرمایه در فضای شهر از منظر ژئوپلیتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400

مجتبی شعیبی؛ زهرا احمدی پور؛ محمد رضا حافظ نیا؛ مرتضی قورچی


بررسی محیط امنیتی جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از نظریه «نظام‌محور محیط امنیتی» شپینگ تانگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400

علی آدمی؛ نیما رضایی


شناخت مؤلفه های گفتمانی آئین تشیع در برساخت انسجام اجتماعی در ایران عصر صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400

احسان لشگری تفرشی


تحلیل الگوی فضایی- زمانی حملات تروریستی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400

احمد طاهری؛ علی اکبر دبیری؛ جواد اطاعت؛ معصومه فروزان فر


الگوی فرقه گرایانه توزیع قدرت و کارآمدی سیاسی در ساختار حکومتی عراق و لبنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1400

رحیم بایزیدی


ژئوپلیتیکِ هوش مصنوعی؛ رَه نشانِ نظری رقابت های الگوریتمی بازیگرانِ نظام جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ سعید چهرآزاد


امکان سنجی ژئوپلیتیکی وقوع موج دوم انقلاب های عربی در عربستان سعودی و امارات متحده عربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1400

حسن احمدیان؛ سجاد محسنی


قلمروهای از دست رفته ایران: بازنگری قرن 19 سرزمین پارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

فرشاد امیراصلانی؛ غدیر عشورنژاد


تعیین اولویت های رقابتی ایران مبتنی بر شاخص رقابت پذیری جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

هاشم آقازاده؛ مصباح سیوندیان؛ امیرسالار ونکی


نقش پروژۀ گاپ در هیدروپلیتیک حوضۀ آبریز رودخانه‌های دجله و فرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1400

یاشار ذکی؛ محمدصادق طالبی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ محمد یوسفی شاتوری


تحلیل بازیگران ژئوپلیتیکی فضای شهرها (ترسیم حلقه قدرت کلانشهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1400

افشین متقی؛ آرش قربانی سپهر؛ جوزف سالوکوادز


تنهایی استراتژیک تاریخی ایران و سیاست خارجی غیردولتی: از نفرین جغرافیا تا مخمصه ژئوپلیتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1401

آرش رئیسی نژاد


بررسی جهت گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در عراق (پساصدام) براساس مدل SWOT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1401

مسلم حقی؛ محمد یوسفی جویباری


The Role of Iran and Russia as Regional Powers in the Middle East (2011-2020)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1401

الهه کولایی؛ عارف بیژن؛ احسان اعجازی


تبیین الگوی کنش قلمروسازی ژئوپلیتیکی کشورها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1401

داود رضائی؛ محمد رضا حافظ نیا؛ محمدحسین افشردی؛ سیروس احمدی نوحدانی


تحلیل ژئوپلیتیکی روابط کشورهای شمال اقیانوس هند بر تدوین سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1401

قاسم عباسیان فرد؛ علیرضا محرابی


سیاست خارجی آمریکا و قدرت و نفوذ منطقه ‏ای ایران؛ بررسی مقایسه‏ ای دوران بوش، اوباما و ترامپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1401

رضا خلیلی؛ محمود یزدانفام؛ مرتضی بخشعلی زاده


بازگشت به ژئوپلیتیک: معضله نادیده انگاری ژئوپلیتیک ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

مجتبی زارعی؛ سیدابراهیم سرپرست سادات


چالش‌های ژئوپلیتیکی مذاکرات صلح خاورمیانه با تمرکز بر معامله قرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

محمد امین حضرتی رازلیقی؛ مهدی جاودانی مقدم؛ ابوذر گوهری مقدم


قدرت ژئوپلتیکی ایران و عادی سازی روابط امارات متحده عربی و اسرائیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

رضا اختیاری امیری؛ محمد رضا محمدی؛ سید حمزه صفوی همامی


Analyzing the Role of Climate in the Spatial Distribution of the Robbery Phenomenon and a threat to national security (Case Study: Cities of Isfahan Province)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

Sadegh Karimi؛ Mojtaba Soleimani Damaneh؛ Mohammadreza Podineh؛ marzieh Sedaghatkish