موضوعات = ژئوپلیتیک
تعداد مقالات: 35
1. چالش‌های همکاری‌ دولتها در نظام حکمرانی زیست‌محیط جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1399

مرتضی شکری؛ سید جلال دهقانی


2. مواجهه چین با تهدیدات بیرونی از منظر نظریه های سیاست خارجی و سیاست بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

الهام رسولی ثانی آبادی


3. تبیین عوامل سیاسی کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی 1410

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

سجاد نجفی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ مرجان بدیعی ازنداهی


4. تحلیل ژئوپلیتیکی برگزیت بر وحدت حوزه یورو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1399

ثریا بابائی؛ علیرضا سلطانی؛ اردشیر سنایی؛ حمید رضا شیرزاد


5. تبیین سیاست های قومی جمهوری اسلامی ایران در فیلم های عامه پسند با استفاده از روش تحلیل محتوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400

علی باقری؛ رسول افضلی؛ ابوالقاسم محمودی؛ وحید کیانی


6. پویایی‌های نظم در سطح جهانی-منطقه‌ای و دگردیسی نقش کنشگران منطقه‌ای خلیج فارس (مطالعه موردی: امارات متحده عربی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1400

حمیدرضا کریمی؛ سید مسعود موسوی شفائی؛ محسن اسلامی؛ علی اکبر اسدی


7. A geopolitical approach to the city; with emphasis on the central elements of power and competition

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1400

حسن کامران دستجردی؛ نرجس سادات حسینی نصرابادی


8. چشم‌انداز خروج آمریکا از غرب آسیا در پرتو سیاست راهبردی منطقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1400

محمدجواد فتحی؛ محمدرحیم عیوضی؛ شهره پیرانی


9. تبیین ادراک ژئواکونومی کشورهای همجوار نسبت به دولت منطقه ای کردستان عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

جمال احمدی سیلوه؛ محمد‌رضا حافظ‌نیا؛ ریباز قربانی نژاد


10. آینده نظام منطقه ای خاورمیانه و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

نجمیه پوراسمعیلی؛ حسین سلیمی


11. مقابله با چالش های امنیتی و توسعه افغانستان: مشارکتی از اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

سیمانت شانکر بھارتی


12. The Policies of Russian Regionalism and the Eurasian Economic Union

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

هادی ویسی


13. تاثیر اروپاگرایی و اروپازدایی بر سیاست خارجی ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1400

سعید شکوهی؛ عسگر صفری؛ سعیده مرادی فر


14. تحلیل تأثیر وضعیت آنومیک جامعه ایرانی در نامساعد بودن شاخص‌های صلح در کشور (در افق سال 1400)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

مهدی کریمی؛ توحید جعفری کوشکی؛ جواد دباغی


15. دلایل ژئوپلیتیکی ناامنی و توسعه ‏نیافتگی سیستان و بلوچستان بزرگ در قرون هیجدهم و نوزدهم بارویکرد ژئوپلیتیک تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

حسین ولیوند زمانی؛ کامل منیری؛ مهدی شعبانی


16. جنگ چالدران: خوانشی ژئوپلیتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

آرش رئیسی نژاد؛ جلال الدین صادقی


17. Interpretive-Structural Modeling of the Affecting Factors on the Spatial Injustice in Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

مصطفی قادری حاجت؛ محمد رضا حافظ نیا؛ ابراهیم رومینا؛ هادی سیفی فرزاد


18. بازنمایی چالش های ژئوپلیتیکی پیش روی طرح ابتکاری یک کمربند یک جاده چین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

حسن نورعلی؛ سید عباس احمدی


19. قزاقستان و کمربند اقتصادی جاده ابریشم؛ فرصتها و چالشها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1400

مقصد میرامبکف؛ مجتبی عبدخدایی


21. Delineation of an Optimal Security Perspective for the Caspian Region

دوره 17، شماره 64، زمستان 1400، صفحه 28-52

Mohammad Bagher Ghalibaf؛ Majid Gholami


23. Political Time in the Iranian Bio-power: Re-approaching the Tanzimat in the Qajar

دوره 17، شماره 64، زمستان 1400، صفحه 130-155

Reza Najafzadeh


24. Re-Focusing on Iran-Russia Cooperation in the Syrian Crisis; A ‘broader’ Strategic Stability on Agenda

دوره 17، شماره 64، زمستان 1400، صفحه 156-185

Ali Reza Noori؛ Heidarali Masoudi


25. The Geopolitics of Sport and Diplomacy of Neighborhood Relations in the 2022 World Cup in Qatar (Case study: Iran and the Persian Gulf Arab States)

دوره 17، شماره 64، زمستان 1400، صفحه 334-352

Seyed Mohammad Taghi Raeissadat؛ Afshin Mottaghi؛ Seyed Nasrollah Sajjadi؛ Hossein Rabiei