دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مطالعه تطبیقی الگوی تأمین نیروی انسانی دفاعی کشور از طریق تحول از ارتش وظیفه‌ای به ارتش حرفه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

کامل منیری


2. قدرت نرم ورزش در خدمت اهداف ژئوپلیتیکی سیاست خارجی: مطالعه موردی چین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

امیر هوشنگ کریمی؛ ناصر هادیان


3. تاثیر لابی اسرائیل بر روابط ایران و اتحادیه اروپا با تاکید بر برنامه هسته ای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

زهرا الوندی؛ مهدی ذاکریان امیری؛ سید عبدالعلی قوام؛ حمید احمدی


4. نقش سیاست بر تقویت انسجام و هویت ملی (مطالعه موردی: سیاست انرژی هسته‌ای ج.ا.ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1399

اباذر بینائیان


5. ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و چشم‌انداز همکاری ایران و هند در چابهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1399

امیر محمد حاجی یوسفی؛ هادی ناروِیی


6. تحلیل نظری مدل مدیریت آشوب در ژئوپلیتیک جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

سهراب انعامی علمداری؛ نوذر شفیعی؛ ابراهیم متقی


7. سنجش عوامل مؤثر در سطح اول سازماندهی سیاسی فضای کشورهای جهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

ابوالفضل کاوندی کاتب کاوندی کاتب


8. بررسی روابط ایران و تاجیکستان از منظر هیدروپلیتیک و ژئوکالچر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1399

عطا عبدی؛ محمد آمره؛ افشین متقی


9. پیامدهای ژئوپلیتیکی گسترش همکاری‌های چین و ترکیه بر جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

سیده سارا موسوی؛ مسعود غفاری؛ شهروز شریعتی


10. شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های مؤثر بر امنیت نواحی مرزی رود ارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1399

یاشار ذکی؛ اکبر حمیدی


11. مفهوم سازی مناطق مرزی و تبیین پارامترهای شکل دهنده آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1399

محسن جان پرور؛ دریا مازندرانی؛ الهام قباسفیدی؛ فرید عباسی


12. ژئوپلیتیک و توسعه طلبی ارضی آلمان نازی: تأثیر اندیشه‌های کارل هاسهوفر بر هیتلر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1399

سید نادر نوربخش؛ فرج الله احمدی


13. تحلیل ژئوپلیتیکی ناکامی اخوان المسملین در مصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1399

جواد اطاعت؛ حسن کریمی


14. تحلیل ژئوپلیتیک انتقادی از منظر رئالیسم انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1399

آیدین ترکمه؛ محمد رضا حافظ‌نیا؛ ابراهیم رومینا؛ زهرا احمدی پور


15. نقش نظریه هاوس هوفر در آلمان نازی (پیامد‌های آن بر امنیت ملی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1399

کیومرث یزدان پناه درو؛ رضا دولتی؛ علیرضا محرابی


16. تبیین پارادایم‌های‌‌‌ رئالیسم و لیبرالیسم در مناسبات هیدروپلیتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1399

حجت میان آبادی؛ سیده زهرا قریشی


17. تبیین تاریخی عوامل ژئوپلیتیک مؤثر در فضای شهر طلیطله در دوره امویان اندلس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1399

فاطمه جان احمدی؛ محمدامین زرگر؛ محمدرضا حافظ نیا


18. تحلیل ژئوپلیتیکی رابطه بین سرمایه‌ی اجتماعی و میزان انتظارات مردم از مسئولین مطالعه موردی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1399

محمدرضا امیرزاده؛ کیومرث اشتریان؛ هادی مصدق


19. تاثیر بحران هویت در عراق(پساصدام) بر جهت‌گیری سیاست‌خارجی جمهوری‌اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

مسلم حقی؛ محمد یوسفی جویباری؛ احسان شاکری‌خوئی


20. تحول مفهومی ناسیونالیسم چینی و تأثیر آن بر تکوین سیاست خارجی توسعه گرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

احسان فلاحی؛ علی امیدی؛ عنایت الله یزدانی


21. گامی به‌سوی الگوی نظری نظم پراکنشی- شاخه‌ای در سیاست بین الملل نوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

فرهاد قاسمی


22. مکان و فضا: خوانشی انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

رسول افضلی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ عظیم زمانی


23. نقش ژئو پلتیک در تشدید بحران های بین المللی (مطالعه موردی بحران سوریه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

سید محمد امین آبادی؛ حسین دهشیار


24. ژئوپلیتیک بنادر: موازنه گرایی در راهبرد ژئوپلیتیکی هند (با تأکید بر نقش و جایگاه بندر چابهار )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

قدرت االه بهبودی نژاد؛ طاهر علی


25. Conceptualization of Geo-security as an Interdisciplinary Approach (Case Study: Neighboring Countries of Iran)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

داود غرایاق زندی


26. ژئوپولیتیک ورزش و دیپلماسی مناسبات همسایگان در جام جهانی 2022 قطر (مطالعه‌ی موردی: ایران و کشورهای عرب خلیج فارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1399

سید محمد تقی رئیس السادات؛ افشین متقی؛ سید نصرالله سجادی؛ حسین ربیعی


27. چالش‌های همکاری‌ دولتها در نظام حکمرانی زیست‌محیط جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1399

مرتضی شکری؛ سید جلال دهقانی


28. تبیین اثرگذاری ژئواکونومی در رقابتهای عربستان و قطر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

عباس مصلی نژاد


29. Political Time in the Iranian Bio-power: Re-approaching the Tanzimat in the Qajar

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1399

رضا نجف زاده


30. مواجهه چین با تهدیدات بیرونی از منظر نظریه های سیاست خارجی و سیاست بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

الهام رسولی ثانی آبادی


31. بحران در روابط فراآتلانتیکی و ظهور اورآسیاگرایی در سیاست خارجی ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

ولی گل محمدی


32. تبیین عوامل سیاسی کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی 1410

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

سجاد نجفی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ مرجان بدیعی ازنداهی


33. Re-Focusing on Iran-Russia Cooperation in the Syrian Crisis; A ‘broader’ Strategic Stability on Agenda

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1399

علیرضا نوری؛ حیدرعلی مسعودی


34. تحلیل ژئوپلیتیکی برگزیت بر وحدت حوزه یورو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1399

ثریا بابائی؛ علیرضا سلطانی؛ اردشیر سنایی؛ حمید رضا شیرزاد


35. تبیین امنیتی شهرک سازی در کرانه باختری با رویکرد تله فضایی(2020-2000)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

ناصر رجب نژاد؛ محمد اخباری؛ علی بیژنی


36. تبیین سیاست های قومی جمهوری اسلامی ایران در فیلم های عامه پسند با استفاده از روش تحلیل محتوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400

علی باقری؛ رسول افضلی؛ ابوالقاسم محمودی؛ وحید کیانی


37. عوامل موثر بر کنشگری اتحادیه اروپا در حل منازعه ترانسنیستریا بر مبنای الگوی مجتمع‌های امنیتی منطقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400

رکسانا نیکنامی


38. تبیین چالش‌های ژئوپلیتیکی روابط ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400

سیروس احمدی نوحدانی؛ مصطفی قادری حاجت؛ حمیدرضا یوسفی


39. Geopolitics and the Roots of Islamic Fundamentalism (Case Study: Fundamentalist Groups in the Horn of Africa)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400

میثم میرزائی تبار


40. Rise of the Far Right parties in Europe: from Nationalism to Euroscepticism

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400

سید نادر نوربخش؛ عباس احمدی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ عبدالرضا فرجی راد


41. Delineation of an optimal security perspective for the Caspian region

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400

محمد باقر قالیباف؛ مجید غلامی


42. The Effects of China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) on Regional Geopolitics

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

Iqtidar Hussain؛ Guo Ke؛ Israr Hussain؛ Muhammadi Muhammadi


43. اهمیت کدهای ژئوپلیتیکی در ایفای نقش فراملی کلان شهرها (کلان شهرهای ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

مرتضی قورچی؛ سپیده السادات موسویان