دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. متغیرهای منطقه ای اثرگذار بر تحولات امنیتی ژاپن: 1945-2019

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1398

زینب فرهادی؛ بهاره سازمند؛ سید مسعود موسوی شفائی؛ محسن اسلامی


2. نظریه چرخه قدرت و تحولات قدرت ایالات متحده؛ بستری برای تحلیل رفتار سیاست خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1398

محمد جمشیدی؛ زکیه یزدان شناس


3. مطالعه ی تطبیقی ادراک و الگوی فدراسیون روسیه در مدیریت بحران‌های سوریه و اوکراین بر اساس مدل مکعب بحران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1398

محمدجواد فتحی؛ محمدجواد موسی نژاد


4. عوامل موثر بر ناکارآمدی نظام تقسیمات کشوری در سطح محلی (موردمطالعه: شهرستان ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1398

وحید ریاحی؛ حسن افراخته؛ شمسی صالح پور


5. مطالعه تطبیقی الگوی تأمین نیروی انسانی دفاعی کشور از طریق تحول از ارتش وظیفه‌ای به ارتش حرفه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

کامل منیری


6. ژئوپلیتیک انرژی و مداخله نظامی روسیه در سوریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1398

امیر محمد حاجی یوسفی؛ زهرا زمردی


7. روابط طوایف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

وحید صادقی؛ مراد کاویانی راد


8. تداوم و تغییر در رویکرد ایران در قبال بحران ناگورنو قره‌باغ (1376-1397)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1398

حمیدرضا عزیزی؛ حمیدرضا حمیدفر


9. روندپژوهی تاریخی و آیندۀ فدرالیسم عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

محسن خلیلی؛ جمال بوداقی؛ اکبر حیدری


10. تحلیل ژئوپلیتیکی روابط ایران و ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1399

عطالله عبدی؛ یدالله کریمی پور؛ عبدالرضا فرجی راد؛ زهرا ساعی


11. قدرت نرم ورزش در خدمت اهداف ژئوپلیتیکی سیاست خارجی: مطالعه موردی چین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

امیر هوشنگ کریمی؛ ناصر هادیان


12. بازخوانی انتقادی و تکمیلی نظریه مجموعه امنیت منطقه ای بوزان در پرتو نظام منطقه ای خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

نجمیه پوراسمعیلی؛ حسین سلیمی؛ سید جلال دهقانی


13. تاثیر لابی اسرائیل بر روابط ایران و اتحادیه اروپا با تاکید بر برنامه هسته ای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399

زهرا الوندی؛ مهدی ذاکریان امیری؛ سید عبدالعلی قوام؛ حمید احمدی


14. نقش سیاست بر تقویت انسجام و هویت ملی (مطالعه موردی: سیاست انرژی هسته‌ای ج.ا.ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1399

اباذر بینائیان


15. ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و چشم‌انداز همکاری ایران و هند در چابهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1399

امیر محمد حاجی یوسفی؛ هادی ناروِیی


16. بازتاب‌های سیاسی مهاجرت‌های بین‌المللی از خاورمیانه به اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1399

ابراهیم رومینا؛ سیده زهرا علوی شوشتری


17. انتروپی‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی موثر بر فروپاشی حکومت‌ها مورد مطالعه: اتحاد شوروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

سهراب عسگری


18. تحلیل نظری مدل مدیریت آشوب در ژئوپلیتیک جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

سهراب انعامی علمداری؛ نوذر شفیعی؛ ابراهیم متقی


19. سنجش عوامل مؤثر در سطح اول سازماندهی سیاسی فضای کشورهای جهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

ابوالفضل کاوندی کاتب کاوندی کاتب


20. بررسی نقش قدرت های منطقه ای در شکل دهی به نظم امنیتی خاورمیانه (2003 تا 2011)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

مهدی جوکار؛ بهاره سازمند


21. بررسی روابط ایران و تاجیکستان از منظر هیدروپلیتیک و ژئوکالچر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1399

عطا عبدی؛ محمد آمره؛ افشین متقی


22. ژئوپلیتیک و راهبردهای ملی توسعه در ایران از دیدگاه آمایش سرزمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1399

مراد دلالت؛ مصطفی رشیدی


23. پیامدهای ژئوپلیتیکی گسترش همکاری‌های چین و ترکیه بر جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

سیده سارا موسوی؛ مسعود غفاری؛ شهروز شریعتی


24. شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های مؤثر بر امنیت نواحی مرزی رود ارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1399

یاشار ذکی؛ اکبر حمیدی


25. مفهوم سازی مناطق مرزی و تبیین پارامترهای شکل دهنده آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1399

محسن جان پرور؛ دریا مازندرانی؛ الهام قباسفیدی؛ فرید عباسی


26. ژئوپلیتیک و توسعه طلبی ارضی آلمان نازی: تأثیر اندیشه‌های کارل هاسهوفر بر هیتلر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1399

سید نادر نوربخش؛ فرج الله احمدی


27. تحلیل ژئوپلیتیکی ناکامی اخوان المسملین در مصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1399

جواد اطاعت؛ حسن کریمی