روابط طوایف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد، گروه جغرافیا

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

حوزه انتخابیه ممسنی در استان فارس از جمله قلمروهایی است که ساختار فضاییِ طایفه‌ نقش جدی در روند تحولات و هماوردی‏های انتخاباتی دارد. از این رو، فهم روابط طوایف این حوزه با یکدیگر در کارزار انتخابات مستلزم شناسایی الگوی مناسبات قدرت میان آنهاست. پژوهش کنونی که ماهیتی توصیفی ـ تحلیلی دارد بر این فرضیه استوار است که الگوی مناسبات قدرت طوایف در حوزه انتخابیه مَمَسَنی (انتخابات مجلس شورای اسلامی) در قالب طیف ساختار روابط ژئوپلیتیک متنوع و متفاوت است. درون‏دادهای (نوشتار و داده‌ها) مورد نیاز به روش کتابخانه‌ای، اسنادی و میدانی (مشاهده) گردآوری شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد، با توجه به ساخت طایفه‌ای حاکم بر حوزه انتخابیه ممسنی در زمان انتخابات، رقابت‌هایی با ماهیت ژئوپلیتیک بین طوایف موجود در حوزه انتخابیه ممسنی برای کسب قدرت سیاسی (کُرسی مجلس) شکل می‏گیرد. نوع و الگوی روابط ژئوپلیتیک طوایف مُتنوع و انواعِ «تعاملی»، «رقابتی»، «نفوذ» و «سلطه» را در بر می‏گیرد. تا جایی‌که گاه این نوع هماوردی‌ها به تنش‌های بین طایفه‌ای در حوزه انتخابیه ممسنی می‏انجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

tribe relations

نویسندگان [English]

  • vahid sadeghi 1
  • morad kavianirad 2
1 univercity of mashad. depatment of geogeraphy
2 university of kharazmi
چکیده [English]

The Mamasani constituency in Fars province is one of the territories where the spatial structure of the tribe plays a significant role in the process of electoral distortions. Hence, understanding the relations of the tribes of this field with each other in the electoral campaign requires the identification of a pattern of power relations between them. The present research, which has a descriptive-analytical nature, relies on the hypothesis that the pattern of tribal power relations in the Mamasani constituency (Islamic Consultative Assembly elections) varies in the form of a geopolitical structure structure. The data (text and data) required by the library, documentary and field method (observation) have been compiled. The results of the research showed that, with regard to the tribal structure ruling the election district at the time of the election, rivalries with a geopolitical nature formed between the clans in the Mamasani constituency for political power (parliamentary seats) are formed. The type and pattern of geopolitical relations includes diverse tribes and types of "interactivity", "competitive", "penetration" and "domination". As long as these types of conflicts lead to tensions between tribes in the mosque constituency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Election geography
  • geopolitical relations pattern
  • clanism and Mamassani constituency

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398
  • تاریخ دریافت: 25 اسفند 1397
  • تاریخ بازنگری: 15 تیر 1398
  • تاریخ پذیرش: 07 بهمن 1398