تداوم و تغییر در رویکرد ایران در قبال بحران ناگورنو قره‌باغ (1376-1397)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقاله حاضر تلاش دارد به مطالعه جنبه‌های تداوم و تغییر در سیاست خارجی ایران در قبال بحران قره‌باغ در دوران ریاست‎جمهوری سیدمحمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی بپردازد. در این مقاله سعی شده به این سوال پاسخ داده شود که در فاصله سال‌های 1376 و 1397 چه عواملی در تداوم و تغییر در سیاست خارجی ایران در قبال بحران قره‌باغ نقش داشته است؟ فرضیه مقاله حاضر آن است که اگرچه اصول سیاست خارجی ایران در قبال قفقاز جنوبی و بحران قره‌باغ در این دوره زمانی تغییر نکرده است، نقش متغیر قدرت‌های خارجی - روسیه و غرب - و همچنین اولویت‌های متفاوت سیاست خارجی تغریف شده توسط سه دولت مذکور، سبب تغییراتی در رویکرد ایران به این موضوع شده است. در این مقاله از رویکرد استقرایی و روش کیفی بهره گرفته شده است. در این مقاله از اسناد رسمی، اخبار رسانه‌ها و مقالات علمی به عنوان منابع اصلی داده‌ها استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Continuity and Change in Iran’s Approach toward the Nagorno-Karabakh Crisis (1997-2018)

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Azizi 1
  • Hamidreza Hamidfar 2
1 Assistant Professor, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University
2 M.A. of International Relations, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The current article aims at studying the elements of continuity and change in Iran’s foreign policy toward the Nagorno-Karabakh crisis during Seyyed Mohammad Khatami, Mahmoud Ahmadinejad, and Hassan Rouhani’s administrations. It tries to answer the question as to which factors have contributed to continuity and change in Iran's foreign policy toward the Nagorno-Karabakh crisis between 1997 and 2018? The article shows that although the principles of Iran’s foreign policy toward the South Caucasus and the Nagorno-Karabakh crisis have not changed during this period, the changing role of the external powers – Russia and the West – as well as different foreign policy priorities defined by the three administrations, have caused changes in Iran's approach to this issue. An inductive approach and a qualitative research method has been used in this article. Official documents, news, as well as research articles have been used as the main sources of data in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Nagorno-Karabakh
  • the South Caucasus
  • Armenia
  • Azerbaijan

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1398
  • تاریخ دریافت: 14 مهر 1398
  • تاریخ بازنگری: 13 بهمن 1398
  • تاریخ پذیرش: 06 اسفند 1398