بررسی نقش قدرت های منطقه ای در شکل دهی به نظم امنیتی خاورمیانه (2003 تا 2011)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده مطالعات فناوری

2 دانشگاه تهران

چکیده

خاورمیانه همواره از مداخلات قدرت‌های خارجی رنج برده و این مداخلات نقش مهمی در شکل‌دهی و مدیریت الگوهای نظم امنیتی در این مجموعه امنیتی منطقه‌ای داشته‌ است. با وجود تداوم مداخلات خارجی، پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003، شاهد وقوع تحولاتی در این منطقه هستیم که موجب افزایش توان بازیگری قدرت‌های منطقه‌ای و نقش تعیین‌کننده آن‌ها در معادلات سیاسی و امنیتی در خاورمیانه شده است. به همین دلیل، سرنگونی صدام حسین در سال 2003 به نقطه عطف مهمی در تحولات امنیتی خاورمیانه تبدیل شد که متاثر از آن، از این زمان غالب تحولات امنیتی منطقه حول محور بازیگران و قدرت‌های منطقه‌ای می‌چرخد. بنابراین پرسشی که مطرح می شود این است که قدرت های منطقه ای چه نقشی در نظم امنیتی خاورمیانه از سال 2003 تا زمان خیزش های عربی داشته اند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، حمله سال 2003 آمریکا به عراق موجب به‌هم خوردن نظام توزیع قدرت در خاورمیانه و برجسته شدن نقش قدرت‌های منطقه‌ای در شکل‌دهی به توازن قدرت جدید در منطقه شد. در پژوهش پیش رو برای اثبات فرضیه، از روش توصیفی-تحلیلی و برای گردآوری داده‌ها، از روش کتابخانه ای و منابع اینترنتی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the role of regional powers in shaping the Middle East security order (2003 to 2011)

نویسندگان [English]

  • mahdi joukar 1
  • bahareh sazmand 2
1 Institute for Technology Studies
2 University of Tehran
چکیده [English]

The Middle East has always suffered from the interference of foreign powers,and these interventions have played an important role in shaping and managing security order patterns in this regional security complex. Despite continued foreign intervention,following the US invasion of Iraq in 2003,we are witnessing developments in the region that have increased the ability of regional powers to play a decisive role in the Middle East's political and security equations. The overthrow of the Ba'ath Party in Iraq has not only changed the political structure and social fabric of the country,but also the consequences for the entire Middle East and the region's security order. That is why the year 2003 is an important turning point moment in the region's security developments. In this year,we are witnessing fundamental changes in the region's security structure and increasing in regional powers' agency in the Middle East. In the foregoing research,we are looking at security developments in the Middle East in the years from 2003 until the beginning of the Arab uprisings in 2011. So the question is what role did regional powers play in the Middle East security order from 2003 until the Arab uprisings? In response to this question, The 2003 US invasion of Iraq undermined the power distribution system in the Middle East and highlighted the role of regional powers in shaping the balance of power in the region. In the present research, a descriptive-analytical method has used to prove the hypothesis, and library and internet resources have used for data collection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Middle East
  • security order
  • regional powers
  • US attack on Iraq
  • Balance of Power

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1397
  • تاریخ بازنگری: 29 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 18 خرداد 1399