تحلیل ژئوپلیتیکی ناکامی اخوان المسملین در مصر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

اخوان‌المسلمین نام یک جنبش سیاسی ـ اجتماعی است که در سال 1928 م. توسط حسن‌البناء در مصر ایجاد شد. اخوان-المسلمین از بدو تاسیس به پیروی از آموزه‌های حسن‌البنا، به دنبال برقراری حکومت اسلامی در مصر است. این جنبش پس از سالها مبارزه، با وجود موفقیت نسبی که در سالهای دهه 1980 م. بدست آورد و توانست به پارلمان مصر راه یابد، نتوانست به هدف خود دست یابد. انقلاب مصر ( 2011م. ) فرصت مناسبی بود تا اخوان به هدف خود برسد، اما شکست خورد. در این پژوهش که روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی بوده، در پاسخ به این پرسش که شکست اخوان‌المسلمین در مصر ناشی از چه چیزی بود؟ می‌توان آن را نتیجه عملکرد ضعیف اخوان‌المسلمین و عوامل ساختاری در مصر از یک سو و دخالت قدرتهای خارجی از سوی دیگر دانست.
یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که در سه مقیاس محلی، ملی و منطقه‌ای وجود احزاب رقیب، فقدان رهبری معنوی، تله قانون اساسی، ناتوانی دولت در تحقق وعده‌های خود به مردم ، اتحاد مخالفان علیه اخوان، دشمنی ارتش با انقلابیون، مخالفت الازهر و دستگاه قضائی مصر با انقلاب و دخالت قدرتهای خارجی در زمره عوامل ژئوپلیتیکی بودند که اخوان‌المسلمین‌ را در مصر به چالش کشیدند. بنابراین اخوان پس از سالها مبارزه، شایستگی خود را برای ایجاد یک حکومت اسلامی و دمکراتیک در مصر، که تضمین‌کننده منافع تمام مردم باشد را زیر سئوال برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geopolitical Analysis of the Muslim Brotherhood Failure in Egypt

نویسندگان [English]

  • javad Etaat 1
  • hasan karimi 2
1 Associate Professor of Political Science, Shahid Beheshti University of Tehran
2 pH.d student of political Geograpy
چکیده [English]

The Muslim Brotherhood as an Egyptian political-social movement established in 1928 by Hassan al-Blaana. Following the teachings of Hassan al-Banna, the Muslim Brotherhood sought to establish an Islamic state in Egypt. This movement, after years of struggle, despite the relative success of the 1980s and entering the Egyptian parliament, failed to achieve its goal of forming the Islamic state. The Egyptian Revolution (2011) was a good opportunity for the Brotherhood to fulfill its purpose, but failed. This study, using a descriptive-analytical method, seeks to find the possible reasons for the failure of the Muslim Brotherhood in Egypt. The failure of the Muslim Brotherhood in Egypt can be attributed to the poor performance of the Muslim Brotherhood and the structural factors in Egypt on the one hand and Interference of foreign powers on the other.
Our results indicated that the lack of spiritual leadership, the constitutional trap, the inability of the Morsi government to deliver its promises to the Egyptian people, the opposition alliance against the Brotherhood, the hostility of the army toward the revolutionaries, the disagreement with Al-Azhar, the opposition of the Egyptian judiciary against the revolution and the involvement of foreign agents were among Geopolitical factors that challenged the Muslim Brotherhood and led to their failure Egypt. Thus, after years of struggle, the Brotherhood questioned its ability to establish an Islamic and democratic government in Egypt that was to guarantee the interests of all people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muslim brotherhood
  • Revolution
  • Egypt
  • Islamic state
  • Defeat

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1399
  • تاریخ دریافت: 11 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 25 خرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 17 تیر 1399