مقابله با چالش های امنیتی و توسعه افغانستان: مشارکتی از اتحادیه اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بخش علوم سیاسی و مطالعات بین المللی، دانشگاہ وارشو، لھستان۔

چکیده

افغانستان در چند سال اخیر با پیچیدگی چالش های امنیتی و توسعه روبرو است و این امر بر زندگی و معیشت افغانستان تأثیر می گذارد.
در طول سالهای گذشته ، این به مساله طور مداوم افزایش یافته است ، و به دلیل عدم امنیت، کشور با حوادث متعدد پس از سال ۲۰۱۴ روبرو شده است.
جنگ مشکلات زیادی ایجاد کرد ، و تهدیدات عمده ای از طرف طالبان ، داعش و سایر موارد مهم وجود دارد۔
روش "رویکرد سیستم" نحوه عملکرد یک سیستم را تعریف می کند۔در این مورد عملکرد یک سیستم شکننده را بررسی می کند۔افغانستان به عنوان نمونه ای از یک کشور شکننده ظاهر می شود که می تواند از طریق مفهوم رویکرد سیستم توضیح داده شود. یک سیستم شکننده فاقد تحولات و رشد اقتصادی است که منجر به جابجایی ، مهاجرت و بی ثباتی در کشور و در نتیجه عدم رشد جامعه یا جنگ قبایلی افغانستان می شود. این مقاله مفهوم رویکرد سیستم را مورد بررسی قرار می دهد و برای نشان دادن خطرات یک کشور شکننده از سال ۲۰۱۴ پس از عقب نشینی نظامی بین المللی ، به مطالعه موردی افغانستان می پردازد. علاوه بر این ، مقاله همچنین به چگونگی پاسخگویی اتحادیه اروپا به این چالش ها به عنوان بخشی از استراتژی امنیتی و توسعه این اتحادیہ در مورد افغانستان می پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Confronting Afghanistan’s Security and Development Challenges: A Contribution of the European Union

نویسنده [English]

  • Simant Shankar Bharti
Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw, Warsaw, Poland
چکیده [English]

Afghanistan is confronting the complexity of security and development challenges for the last several years, and that is affecting the Afghan’s lives and livelihood. Over the past years, it has continuously increased, and due to lack of security as well as the country has faced several incidents after 2014. The war created several problems, and there are major challenges by the Taliban, ISIS, and other critical terrorisation. The study aims to define a system approach that how a fragile system operates and functions. Afghanistan emerges as an example of a fragile state which can be explained through the concept of system approach. The article also looks at the concept of system approach and method takes the case study of Afghanistan to demonstrate the perils of a fragile state since 2014 following international military drawdown. Besides, it also looks at how the EU is responding to these challenges as part of its security and development strategy towards Afghanistan. Concluding remarks observed that a fragile system lacks developments and economic growth which consequences in displacement, emigration and instability in the country consequential in the community or the case of Afghanistan tribal warfare. In past overs years, the EU contributes its development and humanitarian aid to Afghanistan, which is bringing a significant change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afghanistan
  • Development
  • Security
  • Fragile State
  • European Union

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400
  • تاریخ دریافت: 07 مهر 1399
  • تاریخ بازنگری: 08 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 21 تیر 1400