تحلیل تأثیر وضعیت آنومیک جامعه ایرانی در نامساعد بودن شاخص‌های صلح در کشور (در افق سال 1400)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز اسنادفرهنگی آسیا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

2 آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

چکیده

ماهیت واقعیات پس از دوره جنگ سرد نشان می‌دهد ما در عصری زندگی می‌کنیم که بیش از جنگ و نزاع بین کشورها با جنگ‌های داخلی، تروریسم، گسترش تسلیحات هسته‌ای، بحران‌های زیست محیطی و بحران‌های اجتماعی مشخص است. آنومی به عنوان پدید آورنده بحران اجتماعی یکی از مهمترین عوامل تهدیدکننده صلح بالاخص در بعد داخلی است. به همین دلیل، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر یافته‌های کتابخانه‌ای و میدانی سعی دارد تا به تحلیل تاثیر آنومی در وضعیت صلح در ایران بپردازد. سوال اصلی پژوهش عبارتست از اینکه "وضعیت نامساعد ایران از نظر شاخص‌های جهانی صلح، چگونه از آنومی متاثر است؟". در این راستا، مقاله حاضر در قدم اول تلاش دارد پس از بررسی و نقد مدل‌های نظری ارایه شده در زمینه ارتباط صلح و آنومی و بسط مدل نظری جدید، به سنجش آنومی در ایران با رویکردی ملی بپردازد. نتایج حاصله نشان می-دهد که همه قومیت‌ها با کمی تفاوت، سطح بالایی از آنومی را تجربه می‌کنند. در قدم دوم سعی در کشف علل بروز آنومی در ایران می‌شود. مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی مورد سنجش و نتایج حاصله در ارایه توصیه‌های سیاستی مورد بهره-برداری قرار می‌گیرد. در قدم سوم سعی می‌شود نتایج حاصل از سنجش آنومی در کنار نتایح حاصل از سنجش صلح قرار گیرد تا ارتباط دو متغیر مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد. نتایج حاصله از این مطالعه نیز نشان می‌دهد که آنومی در ارتباط معناداری با صلح، بالاخص در بعد داخلی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of The Effect of Anomic Situation of Iranian Society on Peace Indexes of The State (At the Horizon Of 2021)

نویسندگان [English]

 • Mahdi Karimi 1
 • Tohid Jafari Koshki 2
 • Javad Dabaghi 3
1 Asian Cultural Documentations Center , The Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
2 Department of Statistics and Epidemiology, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
3 M.A Student in International Relations, International University of Imam Khomeini, Qazvin, Iran
چکیده [English]

In today’s world which is rife with civil wars, terrorist activities and other different forms of violence, peace is complex in nature affected by different social, economic, cultural, political and also psychological factors. One of the states of the society which may pave the way for conflict or other forms of violence is anomie. For this reason, current research using descriptive-analytic method and depending on library and field finding methods is intended to investigate the role of anomie in Iran’s peace situation. The research main question is that “how does anomic situation of Iran affect peace situation?” To do this the research after developing a new framework measures anomie in Iran. The results of the analysis in terms of showed that all of the Iranian ethnicities witness high level of anomie. The second study showed that there is an association between economic and social indexes and anomie among different ethnic groups. This association is used to propose some policies to decrease in anomie and institutionalize peace in Iran. The third study also showed that anomie perception threatens peace, and in particular, internal peace. Also, the regression results show that, after controlling the effect of breakdown in leadership, breakdown in social fabric has a significant direct impact on peace index as well as its components, i.e., internal and external peace.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Peace
 • anomie
 • Breakdown in Leadership
 • Breakdown in Social fabric
 • Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400
 • تاریخ دریافت: 19 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 31 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 18 شهریور 1400