چالش‌های پیش‌روی بازدارندگی ایران در خاورمیانه: از اتحاد تا سیاست منطقه خاکستری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 گروه سیاست جهانی و منطقه ای، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی. دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با سیطره ایالات متحده آمریکا بر نظم نوین جهانی، منطقه خاورمیانه به یکی از کانون‌های اصلی اعمال استراتژی‌ بازدارندگی ایالات متحده‌ آمریکا در دفاع از متحدانش در برابر ایران تبدیل گردید. جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ به تهدیدات آمریکا و متحدانش و با وجود فشارهای محیط منطقه‌ای و محیط بین‌الملل، در صدد ایجاد استراتژی امنیتی-دفاعی جامعی در قالب بازدارندگی برآمده است. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش بوده است که «محیط متحول منطقه‌ای و بین‌المللی چگونه بر استراتژی بازدارندگی ایران در برابر آمریکا و متحدانش تاثیر ‌گذاشته است؟». آزمون فرضیه با روش قیاسی-تبیینی و تحلیل داده‌های اسنادی نشان می‌دهد که چگونه معضلات اتحاد در منطقه خاورمیانه زمینه‌ساز گرایش ایران به اتحاد با روسیه و چین که در حال اجرای سیاست منطقه خاکستری در تقابل با آمریکا هستند، شده است. این موارد با بازتولید ابهام و بی‌ثباتی سبب چالش در بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenges of Iran Deterrence Strategy in the Middle East: From Alliance to Gray Zone Politics

نویسندگان [English]

  • Masomeh Ansarifard 1
  • Amir Mohammad Haji-Yousefi 2
1 PhD student in International Relations, Shahid Beheshti University, Tehran
2 Faculty of Economics and Political Science, Department of PS and IR, Shahid Beheshti U
چکیده [English]

This article seeks to answer the question "what effects had the instable regional and international environment on Iran's deterrence strategy towards the United States and its allies in the Middle East?" With the collapse of the Soviet Union and the domination of the United States on the new global order, the Middle East became one of the focal points of the deterrence strategy application of the United States. According to the US Strategic Documents (2011), a comprehensive deterrent policy should be applied to Iran in this region. The US goal was to prevent Iran from attacking its regional allies in order to achieve its desired order. As a result of this policy, the US regional allies have been assured that they would be supported in case of any invasion, and this assurance prompted them to engage in risky behaviors. In response to threats from the United States and its allies, Iran has sought to develop a comprehensive security-defense strategy in the form of deterrence; but the limitations employed by the international and the Middle East regional conditions on domestic milieu of Iran, has complicated Iran's deterrence policy. Using a deductive-explanatory method and analysis of documentary data, this article demonstrates how the complicated international and regional environment paved the way for Iran's tendency to try to ally with Russia and China, which are adopting a gray zone policy towards the United States. This situation led to many challenges for Iran's deterrence strategy in the Middle East through reproducing ambiguity and instability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • U.S.A. Deterrence
  • Alliance. Gray Zone

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1400
  • تاریخ دریافت: 18 تیر 1400
  • تاریخ بازنگری: 25 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 21 آبان 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 21 آبان 1400