تنهایی استراتژیک تاریخی ایران و سیاست خارجی غیردولتی: از نفرین جغرافیا تا مخمصه ژئوپلیتیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روابط بین الملل٬ دانشکده حقوق و علوم سیاسی٬ دانشگاه تهران

چکیده

نوشته پیش‌رو به دنبال ریشه‌های سیاست خارجی غیردولتی ایران با کاوش جغرافیا و تاریخ ویژه این کشور است. "چه عواملی و با چه سازوکاری برسازنده سیاست خارجی غیردولتی ایران است؟" این پرسش بنیادین و محوری نوشته پیش‌روست که خوانشی تحلیلی از ژرفا و دامنه پیوندهای استراتژیک ایران با گروه های غیردولتی در منطقه را نمایان می‌سازد. برای روشن ساختن این استراتژی ژئوپلیتیکی‌، نوشته با برجسته ساختن نفرین جغرافیایی و ناامنی تاریخی پیوسته ایران به تشریح مفهوم بنیادی "تنهایی استراتژیک تاریخی ایران" می پردازد. از این دریچه٬ نوشته به پیوند دیرین تنهایی استراتژیک تاریخی با ژئوپلیتیک ایران اشاره دارد. در ادامه، تأثیر پیوسته چنین تنهایی استراتژیک تاریخی را بر سیاست خارجی غیر دولتی برای مهار دشمنان منطقه‌ای ایران نشان می دهد. سرانجام٬ نوشته استدلال می‌کند که گرچه سیاست خارجی غیردولتی باعث حفظ یکپارچگی و امنیت ملی ایران شده است، اما کشور را در یک "مخمصه ژئوپلیتیکی" مداوم به دام انداخته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Iran's Strategic Loneliness and Non-State Foreign Policy: From Curse of Geography to Geopolitical Predicament

نویسنده [English]

 • Arash Reisinezhad
assistant professor, Department of international relations, University of Tehran
چکیده [English]

While much ink has been spilled to Iran's regional policy, the majority of these analyses, either intuitively or deliberately, build their explanation on the so-called ‘Persian-Shia offensive intentions’. Conversely, the present paper seeks the roots of Iran's regional policy in its specific geography and history. From this perspective, Iran’s regional policy is inseparable from its geopolitical strategies. To shed light on these strategies, the paper begins with the rise of the Persian Achaemenid until the establishment of the Islamic Republic, focusing on major driving forces behind Iran’s regional policy and strategies. The paper elaborates on a foundational concept of ‘strategic loneliness’, as Iran’s permanent feature, by highlighting the country’s curse of geography and its long- standing historical insecurity. In following, it shows the consequential impact of Iran’s strategic loneliness for the country’s non-state foreign policymaking strategic connections with military non-state actors—in the containment of its regional enemies. The paper ultimately argues that while this policy has kept Iran’s national integrity and security while entrapped the country in a durable ‘geopolitical predicament’ and deepened regional crisis in the Middle East.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Geopolitical Strategy"
 • Strategic Loneliness"
 • Historical Insecurity"
 • Non-State Foreign Policy"
 • "
 • Geopolitical Predicament"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1401
 • تاریخ دریافت: 24 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 04 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 19 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 19 فروردین 1401