اتحادیه اقتصادی اوراسیا - مشارکت ایران بر اساس دو و چند جانبه: جنبه های اقتصادی و ژئوپلیتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Center for Analysis, Risk Management and Internal Control in Digital Space, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia

2 Department of State and Municipal Administration

3 Center for Analysis, Risk Management and Internal Control in Digital Space

4 International Institute of Energy Policy and Diplomacy

چکیده

امضای توافق نامه تجارت موقت اخیر بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) و ایران موضوع بحث سیاسی بوده است. آینده همکاری بین این دو طرف ممکن است نگاه خاورمیانه را تغییر دهد و مشکلات بی شماری را که برای منطقه و اتحادیه اروپا مشخص است حل کند. روسیه به عنوان بازیگر اصلی در EAEU نقش بسزایی در روند همکاری با ایران دارد. هدف این مقاله: الف) آشکار کردن منافع اقتصادی و سیاسی همکاری بین ایران و EAEU ، ب) آشکار کردن مزایای اقتصادی و سیاسی همکاری ایران و روسیه ، ج) تدوین استراتژی و روشن کردن چشم انداز آینده تجارت موقت توافق نامه برای EAEU. یافته های کلیدی مقاله شامل اثبات همکاری تجاری بین EAEU و ایران و اثربخشی توسعه تجارت در خدمات بین ایران و روسیه ، مبتنی بر همکاری انرژی است. استراتژی ای که اجازه می دهد منافع بیشتری برای کشورهای EAEU و ایران در روند همکاری تحت توافق نامه و جانشین آن کسب کند. تازگی مقاله شامل آشکار کردن پتانسیل بالای چنین قالب همکاری و آینده آن و ارزیابی پیامدهای سیاسی و اجتماعی-فرهنگی و مزایای همکاری برای هر دو طرف است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Eurasian economic union – Iran partnership on bilateral and multilateral basis: economic and geopolitical aspects

نویسندگان [English]

 • ELNUR MEKHDIEV 1
 • Elizaveta Sokolova 2
 • Natalia Toropova 3
 • Igbal Guliev 4
1 Center for Analysis, Risk Management and Internal Control in Digital Space, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
2 Department of State and Municipal Administration
3 Center for Analysis, Risk Management and Internal Control in Digital Space
4 International Institute of Energy Policy and Diplomacy
چکیده [English]

The recent signing of the Interim Trade Agreement between Eurasian economic union (EAEU) and Iran has been the subject of political discussion. The future of cooperation between these two parties may shift the look of the Middle East and solve numerous problems, characteristic for the region and for EAEU. Russia as a key player in EAEU plays a significant role in the process of cooperation with Iran. The article aims at: a) revealing the economic and political benefits of cooperation between Iran and EAEU, b) revealing the economic and political benefits of cooperation between Iran and Russia, c) developing a strategy and clarifying the vision of the future of Interim Trade Agreement for EAEU. The key findings of the article incorporate the proof of the effectiveness of trade cooperation between EAEU and Iran and the effectiveness of the development of trade in services between Iran and Russia, based on energy cooperation; the strategy which allows to gain more benefits for EAEU countries and Iran in the process of cooperation under the Agreement and its successor. The novelty of the article comprises from revealing the high potential of such cooperation format and its future and the assessment of political and socio-cultural consequences and benefits of cooperation for both sides.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran
 • Interim Trade Agreement
 • strategy
 • politics
 • Middle East

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1401
 • تاریخ دریافت: 14 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 20 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 04 آذر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 04 آذر 1401