نقش بازارچه‌های مرزی بر امنیت منطقه‌ای مطالعه موردی: بازارچه مرزی باشماق مریوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 - کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تریت مدرس

چکیده

امنیت واژه پیچیده و به‌لحاظ کاربرد از گستردگی وسیعی برخودار است. از درونی‌ترین افکار و احساسات بشری گرفته تا مهمترین مسائل بین دولتها دربرگیرنده مفهوم امنیت است. از آن هنگام که انسان برای بقا و تأمین معاش خود با وسایل ابتدایی و دست‌ساز به مقابله با عوامل طبیعی پرداخت تاکنون که به‌دنبال عصر صنعتی شدن، سرعت،  تکنولوژی و رویای برتری بر همنوعان و جهان پیرامون خود را از طریق وسایل پیشرفته نظامی و اتمی در سر می‌پروراند امنیت چه در بعد روانی آن و چه در بعد فیزیکی همواره یکی از دغدغه‌های همیشگی او بوده است. هریک از مرزهای بین‌المللی دارای ویژگی‌های مختص به‌خود هستند. از ویژگی‌های مناطق مرزی ایران نیز محرومیت، توسعه‌نیافتگی شدید و نابرابری اقتصادی و فرهنگی این مناطق نسبت به مرکز می‌باشد که باعث ایجاد ناامنی در این مناطق شده‌است.
این پژوهش با این سوال آغاز می‌شود که (آیا توسعه بازارچه مرزی می‌تواند در امنیت منطقه تاثیر گذار ‌باشد؟)، که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی(پرسشنامه، مشاهده) در منطقه باشماق مریوان و انجام مصاحبه با مسولین منطقه به این نتیجه رسیدیم که توسعه بازارچه باشماق مریوان در امنیت منطقه تاثیرگذار می‌باشد.
    
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role Of Border Markets In Regional Security Case study: Bashmagh Border Market in Marivan, Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Ahmadypour 1
  • Sayyed Aram Elyasi 2
1 - Associate Professor of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 -M.A of Political of Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]


International boundaries have their own specific characteristics among which underdevelopment, privation, economic and cultural inequality are of the main features of border regions of Iran, leading to insecurity in these areas.  Iran has land and water frontiers with 15 countries of which some are penetrable with respect to illegal transportation of individuals and commodities and etc., menacing their economic, political, military and social aspects.
The frontier between Iran and Iraq is confronted with a great deal of problems because of no peace no war circumstances in which illegal transportation of individuals from illegal pathways, committing illegal crimes such as addictive drug trafficking, selling and purchasing alcoholic drinks and weapons threaten the security of border regions.    
This study aims fundamentally to investigate whether developing border market can affect the security of the region or not. According to the results of analytical descriptive approach, library studies and survey method (questionnaire, observation) in Marivan, Bashmagh and conducting some interviews with officials of the region, it is concluded that the effect of developing Bashmagh market on the security of the region is significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border Market
  • Development
  • Security
  • Bashmagh Border Market
  • Marivan