واکاوی رقابت ایران و ترکیه در بحران سوریه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران. دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی. بخش جغرافیای سیاسی

2 تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، بخش روابط بین الملل

چکیده

بحران سوریه یکی از پیچیده‌ترین بحرانهای جوامع عربی که با گذشت چندین سال ادامه دارد. ایران و ترکیه به عنوان دو کشور منطقه‌ای از همان ابتدا در این بحران وارد شده و با هدف تغییر نقشه سیاسی و موازنه قدرت در خاورمیانه، سعی بر کنترل اوضاع سوریه دارند. تلاش آنها برای کنترل اوضاع سوریه، آنها را به سمت رقابتی بی سابقه مبتنی بر متغیرهای ایدئولوژیکی و هویتی وارد کرده است. این مسئله در حالی است که دو کشور تا قبل از بحران سوریه در ابعاد مختلف تجاری، حمل و نقل، دیپلماتیکی و .. با یکدیگر همکاری می‌کردند و مطابق سیاست جدید ترکیه خواهان به صفر رساندن تنش با همسایگان بودند. به همین علت با توجه به وجود زمینه های همکاری میان دو کشور و سیاست مبتنی بر تعامل ترکیه این سوال ایجاد می‌شود که الگوی رفتاری مبتنی بر رقابت و تعارض دو کشور در بحران سوریه چگونه قابل تحلیل است؟ در این راستا پاسخ مقاله بر این اساس شکل می گیرد که در نتیجه برخورد دو متغیر قدرت و منافع، نقش‌های ایران و ترکیه در قالب رقیب-رقیب مقابل یکدیگر ایجاد میشود و وجود نقش‌های متعارض ایران و ترکیه در قالب محافظ برای ایران و تجدیدنظرطلب برای ترکیه آنها را به سمت تداخل نقش می‌کشاند که مانعی برای اعمال نقش یکدیگر می-باشد. در نتیجه این تداخل نقش و شکل‌گیری نقش رقیب-رقیب برای آن دو، الگوی رفتاری دو کشور به سمت رقابت و تعارض کشیده می‌شود. در این مقاله از روش توصیفی-تحلیلی و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه-ای استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying of Iran andTurkey rivalry in Syria crisis

نویسندگان [English]

  • zahra ahmadipour 1
  • Seyed Masoud Mousavi Shafaee 2
  • zahra pourdast 2
1 Tehran, Tarbiat Modares university, School of Humanities, political Geography
2 Tehran, Tarbiat Modares University, School of Humanities , International Relations.
چکیده [English]

Syria is one of the most complex crises in Arab societies which lasts for several years. Iran and Turkey as two regional countries entered the crisis from the outset and with the aim of changing the political map and balance of power in the Middle East, trying to control the situation in Syria. their efforts to control the situation in Syria have led them to unprecedented competition, based on ideological and identity variables. This is while the two countries worked together before the Syrian crisis in various dimensions of trade, transportation, diplomacy, and so on and according to Turkey's new foreign policy, they demanded "zero problem" with their neighbors. That's why, given the areas of cooperation between the two countries and the policy based on the interaction of Turkey, this question will be created. a question posed to the author is how the competition between Iran and Turkey could be studied in the Syrian crisis?the hypothesis is based on the fact that as a result of the interaction of two variables of power and interests, the roles of Iran and Turkey are created in the form of rival-rival against each other and the existence of controversial roles of Iran and Turkey in the form of protector for Iran And the revisionists for Turkey will challenge them.This article is based on Analytical- Descriptive method, and data and information collection methods are generally based on Library method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rivalry
  • Role
  • Power
  • interest

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1397
  • تاریخ دریافت: 06 خرداد 1397
  • تاریخ پذیرش: 14 شهریور 1397