تحلیل عوامل زمینه‌ساز تفرق‌ و چندپارچگی در مدیریت مناطق ساحلی استان هرمزگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

2 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

مشکلات روزافزون مناطق ساحلی جهان در نیمه دوم قرن گذشته باعث نگرانی کشورها و مجامع جهانی گردید. به همین خاطر در دهه‌های آخر قرن بیستم تلاش گردید تا راهکارهای متعددی برای حل مسائل مناطق ساحلی ارائه شود که یکی از این راهکارها، ایجاد مدیریت یکپارچه این مناطق بود. این در حالی است که به رغم گذشت حدود چند دهه از طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در سطح جهانی، سازوکار مدیریت مناطق ساحلی در ایران به طور عام و در استان هرمزگان به طور خاص نشان می‌دهد که یکپارچگی در راهبردها و سیاست‌ها و هماهنگی در فعالیت‌ها که اساس مدیریت یکپارچه است، وجود ندارد و به رغم عِلم به وجود چنین مسایلی، دلایل آن، آنچنان که لازم است بررسی نشده‌اند. بنابراین، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که عوامل اصلی تفرق و غیریکپارچه بودن مدیریت در مناطق ساحلی استان هرمزگان به عنوان یکی از استان‌های ساحلی ایران کدامند؟
برای پاسخ به سوال فوق با استفاده از روش تحقیق کیفی، نظام مدیریت مناطق ساحلی استان هرمزگان مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که عوامل اصلی تفرق و عدم یکپارچگی در مدیریت این منطقه ساحلی، مواردی همچون فقدان رویکرد قانونی جامع و مستقل به موضوع، عدم تقسیم کار مشخص بین نهادهای مرتبط با مدیریت منطقه ساحلی، عدم پوشش لازم در تمام ابعاد موضوعی و فضایی مرتبط با مدیریت منطقه ساحلی، و عدم حمایت موثر و عادلانه از کلیه ذی‌نفعان مرتبط با مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی مهمترین عوامل تفرق و غیریکپارچه بودن مدیریت در مناطق ساحلی استان هرمزگان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors affecting on fragmentation in Coastal Zone Management of Hormozgan Province

نویسندگان [English]

  • kheder farajirad 1
  • Rebaz Ghorbaninejad 2
1 Assistant Professor of Geography and urban planning,Institute of Police Sciences and Social Studies
2 Assistant Professor of political Geography, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Problems in coastal areas of the world in the second half of the last century have been led to concerns in countries and the international community. For this reason, in the last decades of the twentieth century there was some tries to resolve the problems of coastal zones through integrated management. However, mechanisms and policies of coastal zone management of Iran in Hormozgan province show that there is no integration and coordination in policies and activities. So, this article tries to answer the question that what are the main causes and factors of fragmentation in coastal zone management in Hormozgan province as one of the coastal provinces of Iran?
To answer the research questions, qualitative research method is used. The results show that the main causes and factors of fragmentation in Coastal Zone Management of Hormozgan province of Iran include lack of comprehensive legal framework and ambiguity in missions of organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fragmentation
  • Integration
  • Management
  • Coastal zone
  • Hormozgan

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 08 تیر 1397
  • تاریخ بازنگری: 29 دی 1397
  • تاریخ پذیرش: 31 فروردین 1398