ارزیابی قدرت منطقه‌ای ایران معاصر: مقایسه پهلوی دوم و جمهوری اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

تربیت مدرس

چکیده

نمایش قدرت ایران در عمان و سوریه در قالب عملیات نظامی برون مرزی در دوران معاصر موجب مطرح شدن ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای شده است. این نمایش قدرت مرهون موقعیت و ویژگی‌های منحصربفرد داخلی در کنار تاثیر پذیری از رخدادهای منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است. این مقاله با مفروض گرفتن قدرت منطقه ای ایران در نیم قرن اخیر و با بهره‌گیری از روش تحلیلی-توصیفی در پی پاسخ به این پرسش است که نقش مولفه‌های قدرت ملی در افزایش قدرت و نفوذ منطقه‌ای ایران معاصر چه بوده است؟ یافته‌های پژوهش نشان می دهد چهار متغیر موقعیت جغرافیایی(ژئوپلیتیکی-ژئواکونومیکی)، مولفه‌های اقتصادی(درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی، سرانه تولید ناخالص داخلی، صادرات و واردات)، مولفه قدرت نظامی(استراتژی،هزینه ها و تجهیزات نظامی) و مولفه هویتی تاثیر مهمی در ارتقا قدرت منطقه‌ای ایران داشته است. همچنین ضریب نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران به واسطه افزایش درآمدهای نفتی، بهره‌گیری از مزیت ژئوپلیتیک-ژئواکونومیک، توانمندی نظامی، اتخاذ هویت جهانشمول و حوزه نفوذ گسترده‌تر افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Regional Power of Contemporary Iran: Comparing Pahlavi II and the Islamic Republic

نویسندگان [English]

  • amir-hossein vazirian
  • abolfazl shakoori
tarbiat modares
چکیده [English]

The display of Iran's power in Oman and Syria in the form of military operations abroad in the modern era has led Iran to be seen as a regional power. This display of power is due to the unique position and characteristics of the interior, along with the impact of regional and international events. This article, by assuming regional power of Iran in the last half century and using an analytical-descriptive method, seeks to answer the question of what role the components of national power have played in enhancing the regional power and influence of contemporary Iran? The findings of this research indicate that four variables of geographical location (geopolitics-geo-economics), economic components (oil revenues, gross domestic product, GDP per capita, exports and imports), military power component (strategy, costs and equipment) and identity component Has had an important role in promoting the regional power of Iran. Also, the regional influence of the Islamic Republic of Iran has increased due to the increase in oil revenues, the exploitation of the geopolitical-geo-economic advantages, military capability, the adoption of a universal identity and a wider sphere of influence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional power
  • National Power
  • Iranian foreign policy
  • military strategy
  • Geopolitics

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 27 آذر 1397
  • تاریخ بازنگری: 05 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 09 مرداد 1398