نقش ژئوپلیتیکی اوکراین درتقابل نوین آمریکا و روسیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز یاسوج

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بحران اوکراین یکی از تقابلات مهم ژئوپلیتیکی میان آمریکا و روسیه محسوب می‌شود. روسیه بر این باور است که واشنگتن با نقش‌آفرینی در تحولات اوکراین و نادیده انگاشتن منافع و امنیت ملی کرملین، در راستای توسعه قلمروی نفوذ خود در حوزه ژئوپلیتیکی‌اش گام بر می‌دارد. از طرفی واشنگتن به بهانه الحاق کریمه به روسیه و ادامه حمایت مسکو از مخالفان شرق اوکراین، بسته‌های تحریمی را علیه روسیه به اجرا درآورده است و در تلاش برای خارج کردن اوکراین از مدار نفوذ مسکو برآمده است. سؤال اصلی پژوهش این است که: در تقابل نوین آمریکا و روسیه کشور اوکراین چه نقشی را ایفاء می‌کند؟ مقاله حاضر به دنبال اثبات این فرضیه است که به لحاظ ژئوپلیتیکی در صفحۀ شطرنج اوراسیایی، اوکراین به عنوان محور ژئوپلیتیک، ابزاری برای روسیه به منظور کسب جایگاه هژمونی جهانی بوده و برای آمریکا اهرمی برای محاصره و تقلیل روسیه به یک امپراطوری آسیایی می‌باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای نظریه ژئوپلیتیک شکل می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of geopolitics of Ukraine in the new reciprocal of the US and Russia

نویسندگان [English]

  • hamid dorj 1
  • Seyyed Mohammad Tabataba'i 2
1 Staff at Payam Noor University, Yasouj Center
2 Associate Professor of political science at Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The crisis in Ukraine is one of the major geopolitical discussions between the United States and Russia. Russia believes that Washington is taking steps to expand its sphere of influence in the geopolitical field by playing a role in the developments in Ukraine and ignoring the Kremlin's interests and national security. On the other hand, Washington has pushed sanctions against Russia on the pretext of annexing the Crimea to Russia and Moscow's continued support of opposition from Eastern Ukraine, and has been pushing for the exclusion of Ukraine from the Moscow influence circuit. The main question of the study is: What role does the Ukrainian nation play in the new opposition between the US and Russia? The present paper seeks to prove the hypothesis that geopolitically on the Eurasian Chessboard, Ukraine as a geopolitical axis, is an instrument for Russia to gain global hegemonic status and provides the United States with a leverage to siege and reduce Russia to an Asian empire. The research method is descriptive-analytic based on geopolitical theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ukraine's crisis
  • Trump
  • Military weapons
  • Geopolitics
  • National Interest

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 08 مهر 1397
  • تاریخ بازنگری: 01 بهمن 1397
  • تاریخ پذیرش: 04 خرداد 1398