تدوین راهبرد سیاست گذاری پویا در تعاملات بین‌المللی برای توسعه اقتصادی ج.ا. ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 روابط بین الملل،عضو هیئت علمی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیات علمی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار، روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

ورود به عصر اطلاعات و ارتباطات و پایان جنگ سرد، مفاهیم و عناصر قدرت را متحول و دولت‌ها را به سمت تجهیز توانمندی‌های نظامی با قدرت اقتصادی، از طریق توجه به شاخص‌های توسعه پایدار و گسترش تعاملات بین‌المللی، هدایت کرد. ایران نیز پس از انقلاب اسلامی و سپس جنگ تحمیلی، هدف کسب جایگاه قدرت اقتصادی منطقه جنوب غرب آسیا را در چشم‌انداز 1404 قرار داد. تاکنون، مواجهه با مشکلاتی نظیر جنگ و تنش‌های سیاسی مانع از پیاده‌سازی برنامه‌ای راهبردی عملیاتی برای تعاملات بین‌المللی کشور شده است. این در حالی است که جهانی‌شدن، موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک خاورمیانه، و ماهیت منحصربه‌فرد ج.ا.ایران در منطقه، ضرورت حضور موثر این کشور در زنجیره تولید و تجارت جهانی را ایجاد کرده است. بنابراین درصدد ارائه راهبرد موردنیاز ج.ا.ایران در سیاست‌گذاری تعاملات بین‌المللی و تبیین ویژگی‌های آن هستیم. بنا به فرضیه پژوهش، راهبرد سیاست‌گذاری پویا، مبتنی بر تعامل سازنده منطقه‌ای و بین‌المللی، فهم کارکرد ساختارهای اقتصاد بین‌الملل و تطابق با استانداردهای بین‌الملل در چارچوب منافع ملی، راهبرد مناسب تعاملات بین‌المللی برای تحقق توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی است.
روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است و به‌منظور پاسخ‌گویی به سوال اصلی، از تحلیل محتوای کیفی و کمی داده-ها (ثانویه-کتابخانه‌ای و نخستین- نظرخواهی از خبرگان) و ابزار آماری نظیر SPSSو تحلیل مسیر استفاده شد. پس از تایید جامعه نمونه در مورد متغیرها، شاخص‌ها و مدل پیشنهادی، مدل یا الگوی نهایی ارائه شد که به باور این پژوهش و تایید جامعه نمونه، کاربست مدل پیشنهادی درنهایت بهبود قدرت منطقه‌ای کشور در قالب شاخص‌های قدرت سازنده را به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a dynamic political strategy for I.R. I’s International Interactions for economic development

نویسندگان [English]

 • Farzaneh Naghdi 1
 • Seyed Masoud Mousavi Shafaee 2
 • Abdolreza Rokneddin Eftekhari 3
 • Mohsen Eslami 4
1 International Relations, Human Sciences, Tarbiat Modares, Tehran, Iran
2 Associate Prof., International Relations, Human Sciences, Tarbiat Modares, Tehran, Iran
3 Professor, Geography and Rural Planning, Human Sciences, Tarbiat Modares, Tehran, Iran
4 Assistant Prof., Department of International Relations, Faculty Human Sciences, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran
چکیده [English]

Entering the age of ICT and end of cold war, the concepts and elements of power has changed and lead the Governments to equipping military capabilities with economic power, while paying attention to sustainable development indicators and expansion of international interactions. Following Islamic revolution and then imposed war, Iran has also persuaded to turn to economic power of Southwest Asia in its 1404 perspective. However, issues such as imposed war and political tensions has so far prevented I.R.I from implementation of an operational strategic plan for its international interactions.
On the other hand, globalization, Middle East’s geopolitical and Geo-economical position and the unique nature of Iran in the region urges its effective presence in the global trade and production chain. Therefore, we seek to provide strategy for the country’s international interactions and explain its indicators. According to hypothesis of research, dynamic policy strategy, based on constructive regional and international interaction, understanding the functioning structure of international economy, and compliance with international standards within the framework of national interests, is the proposed strategy for I.R.I. international interactions to follow economic development of the Islamic Republic.
Research method is descriptive-analytic and in order to respond to main question, qualitative and quantitative content analysis (secondary-Library and documentary- and primary-questionnaire) and statistical instrument such as SPSS and path analysis were used. After confirmation of sample society, in case of variables, indexes and proposed model, the final pattern was presented, which we believe, will ultimately improve the country's power in form of regional constructive power.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Development
 • international interactions
 • Effective Economic Indicators in International Interactions
 • Dynamic Decision-making
 • Constructive Power

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1398
 • تاریخ دریافت: 04 فروردین 1398
 • تاریخ بازنگری: 15 شهریور 1398
 • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1398