تحلیل آسیب پذیری عناصر زیرساخت آب شهری در مقابل تهدیدات تروریستی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی . دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی . دانشگاه فردوسی مشهد

3 امید علی خوارزمی استادیار مدیریت شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

چکیده :
زیرساخت های شهری بخش مهمی از دارایی ها کشور محسوب می شوند که آسیب به آنها می تواند امنیت شهروندان را با خطر جدی مواجه نماید. در بین زیرساخت‌ها، زیرساخت آب شهری به دلیل نیاز پایدار شهروندان و صنایع از اهمیت بیشتری برخوردار است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ این سؤال است که عناصر زیرساخت آب به چه میزان آسیب پذیر هستند؟ یافته های پژوهش در دو بخش کتابخانه ای و میدانی نشان می دهد که تهدیدات به‌صورت مختلفی عناصر زیرساخت آب را در بخش‌های تأمین، تصفیه و توزیع مورد آسیب قرار می‌دهند. همچنین در آزمون x2 مشخص شده همه دارایی ها به‌جز چشمه آسیب‌پذیری بالایی دارند و آزمون فریدمن نشان می دهد که بیشترین آسیب در اقدامات تروریستی به لوله های توزیع آب و مخازن زمینی، در بیو تروریسم سدها و ایستگاه پمپاژ و در تروریست سایبری نیز سدها و تصفیه خانه ها می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis vulnerable elements of the city’s water infrastructure against terrorist threats

نویسندگان [English]

 • Seyyed Hadi Zarghani 1
 • fathemeh Bakhshy 2
 • OMID ALI KHARAZMI 3
1 Associate Professor Department of Geography Faculty of Letters and Humanities Ferdowsi University Of Mashhad (FUM)
2 PHD
3 امید علی خوارزمی استادیار مدیریت شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
چکیده [English]

Urban infrastructure is an important part of the assets and urban elements are considered that the task of providing basic needs and services - relief for citizens. So, in military attacks and especially acts of terrorism, but important goals and fundamental which they can damage to the safety of citizens and faces serious danger to the country. One of the fundamental issues in terrorism, modern terrorism of sabotage against terrorist operations and regions and sensitive centers, and vital infrastructure is vulnerable. Meanwhile, due to the need of intense and vital and urban Centre’s, residents and industry, urban water infrastructure, the most important elements in a way that damage to the infrastructure and serious disruption in its performance could quickly become secu
Methodology
The present study based on the method and the nature of the descriptive and analytical - based on practical purpose. The main research question is the most important terrorist threats can elements of the city’s water infrastructure harm. What are and how vulnerable elements of water infrastructure in front of these threats, how is it?
research data collection in two ways to library and reliable sources as well as a field study and refer to experts and specialists in defense , passive crisis management , water and sewage systems and political - security in the form of the questionnaire. In the field findings in addition to the descriptive statistics of statistical tests, the inference parametric Chi-square and Friedman is used.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Terrorism
 • the city
 • infrastructure
 • threat
 • Crisis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1398
 • تاریخ دریافت: 26 اسفند 1397
 • تاریخ بازنگری: 30 شهریور 1398
 • تاریخ پذیرش: 04 مهر 1398