مطالعه ی تطبیقی ادراک و الگوی فدراسیون روسیه در مدیریت بحران‌های سوریه و اوکراین بر اساس مدل مکعب بحران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش آینده پژوهی مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد

2 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بحران‌های سوریه و اوکراین منافع و امنیت فدراسیون روسیه را درخاورمیانه و شرق اروپا در معرض خطر قرار داده است، به همین دلیل این کشورگریزی از مدیریت تحولات ندارد.از زمره مدل‌های نظری که سعی بر آن است تا ادراک و الگوی مدیریتی فدراسیون روسیه بر اساس آن تحلیل شود، مکعب بحران است. نوشتار حاضر درپی پاسخ به این پرسش است که با توجه به مدل مکعب بحران، ادراک فدراسیون روسیه نسبت به بحران‌های سوریه واوکراین چگونه بوده وبا استفاده از چه سازوکارهایی اقدام به مدیریت تحولات کرده است سه مؤلفه‌ی محوری مدل مکعب بحران، عنصر تهدید،زمان و مقدار آگاهی است.از سوی دیگرکنشگران هنگام رویارویی با وضعیت‌های بحرانی غالباً سه الگوی مدیریتِ نرم-افزای،سخت‌افزاری وهوشمندرا گزینش می‌کنند.فرضیه پژوهش این است که با توجه به اینکه در بحران اوکراین از جانبی سطح تهدید شدید بوده،زمان پاسخ‌گویی کم ومیزان غافلگیری در سطح بالایی قرار دارد،لذا ارزش‌های اساسی روسیه در نقطه A مکعب مورد تهدید جدی می‌باشد،از همین روی الگوی مدیریتِ هوشمند با تأکید بر رویکرد تهاجمی و نظامی در دستور کار قرار گرفته است.ازسوی دیگر بواسطه اینکه تحولات سوریه ذیل بحران‌های کند یا بطئی تعریف می‌شود و در نقطه C مکعب قرار دارد، میزان تهدید خفیف بوده، زمان زیادی جهت پاسخگویی در اختیار قرار است و البته میزانی از غافلگیری نیز وجود دارد،لذا امنیت سرزمینی و ارزش‌های حیاتی فدراسیون روسیه به صورت مستقیم تحت خطر نیست،بنابراین الگوی مدیریتِ هوشمندبا تمرکز بر اهرم‌های نرم‌افزاری انتخاب شده است. این پژوهش به روش تطبیقی صورت گرفته و محل رجوع به داده‌ها،اسناد و منابع معتبر کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Pattern of the Russian Federation in Managing the Syrian-Ukrainian Crises Based on the Cube Model of the Crisis

نویسندگان [English]

  • mohammad javad fathi 1
  • mohammadjavad mossanejad 2
1 Ph.D. student of political science, Future studies orientation, Political studies of the Islamic Revolution, Shahed University
2 uni
چکیده [English]

Syria and Ukraine's crises have put Russia's interests at risk, so this country is not in charge of managing change. The current version of the documentary library is the answer to this question, which according to the crisis cube model, Russia's perception The three components of the cube model are the crisis, threats, time, and amount of awareness. The crises management system often has three soft-hardware, hardware, and intelligence patterns. The findings show that in the Ukrainian crisis there was a severe threat, a brief response time, and a bit of surprise. Ray is high, so Russia's security at Point A of the cube is serious, as a result of intelligent intelligence model with an emphasis on aggressive approach. The Syrian crisis is also defined by the KII, and is located at the C point of the cube; the threat is low There is a lot of time to answer and, of course, there is a lot of excitement, so Russian territorial security is not at serious risk, so an intelligent management model with a focus on software is selected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Russian Federation
  • Ukraine
  • Syria
  • crisis cube
  • crisis management

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1398
  • تاریخ دریافت: 09 خرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 15 آبان 1398
  • تاریخ پذیرش: 05 آذر 1398