نویسنده = رضوی‌نژاد، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل الگوی فضایی پراکنش آراء در انتخابات یازدهم ‏ ریاست جـمهوری ایران

دوره 12، شماره 42، تابستان 1395، صفحه 73-104

سید هادی زرقانی؛ مرتضی رضوی‌نژاد