نویسنده = تقوایی، علی‌اکبر
تعداد مقالات: 1
1. تبیین تحول ژئوپلیتیکی ارتباطات بنادر و مناطق پسکرانه در ایران؛ با رویکرد تاریخی- تطبیقی

دوره 12، شماره 44، زمستان 1395، صفحه 183-218

مجتبی آراسته؛ هاشم داداش‌پور؛ علی‌اکبر تقوایی