نویسنده = واثق، محمود
تعداد مقالات: 2
1. رهیافت هم‌تکمیلی، مبانی و کارکردهای آن با تأکید بر منطقه جنوب‌شرق ایران

دوره 12، شماره 41، بهار 1395، صفحه 24-59

محمود واثق؛ سید یحیی صفوی؛ سید سلمان حسینی


2. نگرشی اسلامی به نقش فرهنگ در توسعه قلمرو نفوذ کشورها

دوره 9، شماره 29، بهار 1392، صفحه 60-90

محمود واثق؛ سید عباس احمدی