نویسنده = ایمانی شاملو، جواد
تعداد مقالات: 1
1. سوداگری شهری و واگرایی فضایی تحلیل تحولات فضایی کلان شهر تهران مبتنی بر اقتصاد نفت

دوره 12، شماره 41، بهار 1395، صفحه 104-135

جواد ایمانی شاملو؛ مجتبی رفیعیان؛ هاشم داداشپور