نویسنده = ابراهیم‌زاده، عیسی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان تأثیرگذاری جابجایی برخی از کارکردهای شهر تهران در ساماندهی وضعیت پایتخت در ایران

دوره 12، شماره 41، بهار 1395، صفحه 136-165

عیسی ابراهیم‌زاده؛ میرنجف موسوی؛ علی باقری کشکولی


2. تحلیل فضایی نابرابری‌های منطقه‌ای میان مناطق مرزی و مرکزی ایران

دوره 8، شماره 25، بهار 1391، صفحه 214-235

عیسی ابراهیم‌زاده؛ میرنجف موسوی؛ شمس‌اله کاظمی‌زاد