نویسنده = باقری کشکولی، علی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان تأثیرگذاری جابجایی برخی از کارکردهای شهر تهران در ساماندهی وضعیت پایتخت در ایران

دوره 12، شماره 41، بهار 1395، صفحه 136-165

عیسی ابراهیم‌زاده؛ میرنجف موسوی؛ علی باقری کشکولی


2. تحلیل جغرافیایی پیامدهای اجتماعی- اقتصادی جابجایی پایتخت در ایران

دوره 11، شماره 37، بهار 1394، صفحه 135-227

میرنجف موسوی؛ علی باقری کشکولی