نویسنده = جعفری، هرمز
تعداد مقالات: 1
1. بنیانهای حفظ ثبات سیاسی در عربستان (2015-2011)

دوره 12، شماره 41، بهار 1395، صفحه 189-216

اصغر جعفری ولدانیی؛ هرمز جعفری