نویسنده = الهویردی زاده، رضا
تعداد مقالات: 1
1. شاخص‌سازی موقعیت دریایی کشورها

دوره 13، شماره 47، پاییز 1396، صفحه 25-54

رضا الهویردی زاده؛ محمدرضا حافظ‌‌نیا؛ مهدی پورطاهری