نویسنده = تهامی، مرتضی
تعداد مقالات: 2
1. جای‌نام شناسی سرحدات ایران از منظر شاهنامه فردوسی

دوره 11، شماره 38، تابستان 1394، صفحه 89-114

مرتضی تهامی؛ مراد کاویانی‌راد


2. حکومت جهانی در تصور ژئوپلیتیک ایران باستان

دوره 9، شماره 31، پاییز 1392، صفحه 117-139

مرتضی تهامی؛ مراد کاویانی‌راد