نویسنده = ذکی، یاشار
تعداد مقالات: 3
1. تنگناهای ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان در قالب مدل پیتر هاگت

دوره 10، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 32-54

یاشار ذکی؛ رسول افضلی؛ احد پاشالو


2. مفهوم مقیاس جغرافیایی و اهمیت آن در جغرافیای سیاسی پست مدرن

دوره 6، شماره 17، بهار 1389، صفحه 5-36

درّه میرحیدر؛ یاشار ذکی


3. بررسی و تحلیل جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ایران برای کشورهای CIS

دوره 4، شماره 13، زمستان 1387، صفحه 21-56

علی ولی‌قلی‌زاده؛ یاشار ذکی