نویسنده = نصرتی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 3
1. تبیین کارکردهای جُستار ناحیه در دولت یکپارچه

دوره 10، شماره 35، پاییز 1393، صفحه 149-175

حمیدرضا نصرتی؛ جواد کاویانی راد


2. اهداف ژئوپلیتیکی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در آسیای مرکزی

دوره 8، شماره 26، تابستان 1391، صفحه 63-95

مصطفی قادری حاجت؛ حمیدرضا نصرتی


3. امنیت انرژی و موقعیّت ژئوانرژی ایران

دوره 6، شماره 18، تابستان 1389، صفحه 95-124

حسین مختاری هشی؛ حمیدرضا نصرتی