نویسنده = شیرخانی، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه ژئوپلیتیک ایران در زبان استعاری؛ با نگاه به حوزه انرژی

دوره 10، شماره 34، تابستان 1393، صفحه 137-159

محمدعلی شیرخانی؛ حامد مهاجرپور