نویسنده = رضایی، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جایگاه دیپلماسی عمومی در گردشگری ایران

دوره 10، شماره 34، تابستان 1393، صفحه 160-188

ناصر رضایی