نویسنده = منوچهری میاندوآب، ایوب
تعداد مقالات: 1
1. نقش مرز و قومیت در عملکرد نقاط شهری مطالعه موردی: منطقه آذربایجان

دوره 10، شماره 33، بهار 1393، صفحه 190-220

میرنجف موسوی؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ زهرا ادیب‌نیا