نویسنده = دبیری، علی ‌اکبر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی جغرافیای تروریسم در جنوب شرقی ایران

دوره 9، شماره 29، بهار 1392، صفحه 91-126

حسن ایزدی؛ علی ‌اکبر دبیری