نویسنده = صادقی، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. کهندژنشینان و بیابان نشینان تمدن اطلاعاتی؛ روشنگریِ گسست بوم ها

دوره 9، شماره 29، بهار 1392، صفحه 185-213

مجتبی صادقی؛ روح اله اسدی؛ جعفر جوان