نویسنده = پورموسوی، سید موسی
تعداد مقالات: 3
1. تبیین جغرافیایی بنیادهای هویت در مقیاس‌های محلی، ملی و جهانی

دوره 8، شماره 28، زمستان 1391، صفحه 93-114

مرجان بدیعی‌ازنداهی؛ محمدباقر قالیباف؛ سید موسی پورموسوی؛ محمدهادی پوینده


2. تبیین ژئوپلیتیکی کلانشهرهای جهانی، تأملی بر تفاوت‌یابی مفهومی شهر جهانی و جهان شهر

دوره 7، شماره 21، بهار 1390، صفحه 41-69

سید موسی پورموسوی؛ مرتضی قورچی؛ قهرمان رستمی


3. سازماندهی سیاسی فضا و نواحی فرهنگی و کارکردی در ایران

دوره 4، شماره 13، زمستان 1387، صفحه 75-101

سید موسی پورموسوی؛ مهدی میرزاده کوهشاهی؛ جهانبخش رهنما قره‌خانبگلو