نویسنده = حیدری، محمد
تعداد مقالات: 1
1. ژئوپلیتیک مرز و الگوی مدیریت و کنترل مرزهای شرقی ایران

دوره 8، شماره 27، پاییز 1391، صفحه 118-153

محمد حیدری؛ سهراب انعامی علمداری؛ فرهاد فتاحی