نویسنده = سریع‌القلم، محمود
تعداد مقالات: 2
1. جهانی شدن و هویت: تناقض‌های مفهومی در خاورمیانه

دوره 7، شماره 24، زمستان 1390، صفحه 5-23

محمود سریع‌القلم