نویسنده = میار عباسی، ابوذر
تعداد مقالات: 1
1. الگوی همکاری منطقه‌ای در افق سند چشم‌انداز

دوره 7، شماره 24، زمستان 1390، صفحه 54-77

محمد اخباری؛ محسن چوپانی رستمی؛ ابوذر میار عباسی