نویسنده = زهدی گهرپور، محمد
تعداد مقالات: 1
1. پراکندگی فضائی پدیده دموکراسی در جهان

دوره 7، شماره 24، زمستان 1390، صفحه 100-119

زهرا پیشگاهی‌فرد؛ محمد زهدی گهرپور