نویسنده = حیدری‌فر، محمدرئوف
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه مفهوم سرزمین در دوران جهانی شدن

دوره 7، شماره 24، زمستان 1390، صفحه 120-136

محمدرئوف حیدری‌فر