نویسنده = ویسی، مهسا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی باستان‌شناختی ارتباطات سیاسی و فرهنگی ایران و آسیای صغیر در دوران هخامنشی

دوره 7، شماره 23، پاییز 1390، صفحه 203-229

علیرضا هژبری نوبری؛ مهسا ویسی؛ حمید خطیب شهیدی