نویسنده = پورموسوی، سیدموسی
تعداد مقالات: 1
1. درآمد‌های نفتی و توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران

دوره 7، شماره 22، تابستان 1390، صفحه 37-70

محمدباقر قالیباف؛ سیدموسی پورموسوی؛ مریم امیدی آوج