نویسنده = امیدی آوج، مریم
تعداد مقالات: 2
1. درآمد‌های نفتی و توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران

دوره 7، شماره 22، تابستان 1390، صفحه 37-70

محمدباقر قالیباف؛ سیدموسی پورموسوی؛ مریم امیدی آوج


2. ارتباط بین پراکندگی اقوام ایرانی و امنیت مرزها

دوره 5، شماره 14، تابستان 1388، صفحه 48-71

زهرا پیشگاهی فرد؛ مریم امیدی آوج